AnsweredAssumed Answered

E-mailinstellingen

Question asked by Peter van Sommeren on Sep 26, 2016
Latest reply on Oct 6, 2016 by Mark Willert

Hallo,

 

Wij kunnen vanuit Sugar geen e-mails versturen, wij krijgen telkens de melding dat de SMTP-instellingen niet kloppen. Hebben jullie een korte handleiding hoe wij de instellingen juist kunnen krijgen zodat wij e-mails kunnen versturen vanuit Sugar? Alvast bedankt hiervoor.

 

Mvg,

Arthur Antonides

IEX Media BV

Outcomes