AnsweredAssumed Answered

Grupowanie użytkownik—w

Question asked by community-support on Jan 13, 2014
Latest reply on Jan 13, 2014 by community-support
Witam,

Jak można pogrupować użytkownik—w tak aby osoba do kt—rej raportują widziała tylko i wyłącznie swoje (dokumenty, kontakty, kontrahent—w) oraz (dokumenty, kontakty, kontrahent—w) użyktownik—w kt—rzy są podlegli?

Pozdrawiam

---------------------------------------------

How can group users to report the person to whom she could see only his (documents, contacts, contractors) and (documents, contacts, contractors) who are subject to the users?

(from kicaj)

Outcomes