AnsweredAssumed Answered

Zwolniony pracownik i nowy pracownik

Question asked by community-support on Jan 13, 2014
Latest reply on Jan 13, 2014 by community-support
Witam,

Mam w systemie konta użykownik—w kt—rzy mają dostęp tylko i wyłącznie do swoich kontrahent—w, swoich dokument—w swoich kontakt—w itd.

w Profilu uprawnień

Pracownik ma ustawione na:

Dostęp - domyślny dostęp

Usuń, Edytuj, Eksport, Lista, Przeglądaj - Właściciel

Import, Masowa edycja - domyślny dostęp

Pojawił mi się problem bo jeden z pracownik—w został zwolniony, a jego obowiązki przejął nowy.

Jak można przypisać dokumenty pracownika zwolnionego do nowego ?

Pozdrawiam

(from kicaj)

Outcomes